Vacature

Business Development Manager voor Wallonië

Wil je meer met je kennis dan het tot uitvoer brengen ervan in het lab? Zou je liever mede wetenschappers ontmoeten en zien in hoeverre je kan helpen het onderzoek sneller, goedkoper, gevoeliger, beter of gewoon anders te kunnen doen of richting te kunnen geven. Bij ons is dit de dagelijkse praktijk.

Isogen Life Science levert al sinds 1987 een breed assortiment aan instrumenten, reagentia en consumables op het gebied van cell biologie, moleculaire biologie en biochemie. Onze producten worden gebruikt door biotechnologische bedrijven en vooraanstaande onderzoeksinstellingen. Wij bieden vooral nieuwe en ook hoogwaardige producten en technieken aan de markt.

Ons hoofdkantoor is in De Meern in Nederland met actieve verkoop ook in België en Spanje.

Voor onze activiteiten in België zijn wij op zoek naar een Business Development Manager met een focus op Wallonië

Primaire taken

 • Uitbreiden, beheren en het opbouwen van een trouwe klantenportefeuille.
 • Actieve prospectie om de klantenportefeuille uit te breiden.
 • Bezoeken van potentiele klanten in de lifescience markt
 • Betrouwbare gesprekspartner zijn voor klanten waarbij de behoeften worden vertaald in de juiste oplossingen.
 • Alert zijn op veranderingen en mogelijkheden in jouw regio, zowel bij klanten als bij de concurrentie.
 • Nastreven van de commerciële doelstellingen.
 • Rapportage aan de sales en marketing manager

Functie eisen

 • Woonachtig in het midden van België waardoor Wallonië en Luxemburg goed bereikbaar zijn.
 • Opleiding en/of achtergrond in lifescience.
 • Initiatiefrijk, betrouwbaar, flexibel, stressbestendig en leergierig.
 • Communicatief sterk en assertief.
 • Goede beheersing van de Franse, Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk.
 • Rijbewijs. 

Wij bieden

 • Een uitdagende baan.
 • Veel vrijheid tot het bepalen van eigen acties en strategieën in jouw regio.
 • Interne en externe opleiding voor de producten, technieken en het commerciële vak.
 • Begeleiding in het veld.
 • Een uiterst ervaren team van collega’s.
 • Een dynamische omgeving waar veranderingen van de markt snel worden omgezet in kansen voor de business development manager.
 • Uiteraard een goede beloning met extra’s als een auto, laptop en GSM.
   

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en droom je ervan je objectieven te overtreffen, stuur je reactie met CV naar marty.denneman@isogen-lifescience.com

Business Development Manager for Wallonia (Belgium)

Do you want to do more with your knowledge than implementing it in the lab? Would you rather meet fellow scientists and see to what extent you can help to do the research faster, cheaper, more sensitive, better or simply differently or give direction?

This is our daily practice. Isogen Life Science has been supplying a wide range of instruments, reagents and consumables in cell biology, molecular biology and biochemistry since 1987. Our products are used by biotechnology companies and leading research institutes. We mainly offer new and high-quality products and techniques to the market. Our head office is in De Meern in the Netherlands with active local field sales in Belgium and Spain as well.
For our activities in Belgium we are looking for a Business Development Manager with a focus on Wallonia.

Primary duties

 • Expand, manage and build a loyal customer portfolio.
 • Active prospecting to expand the customer portfolio.
 • Visits of potential customers in the life science market
 • Being a reliable discussion partner for customers who translates their needs into the right solutions.
 • Be alert to changes and opportunities in your region, both among customers and the competition.

Job requirements

 • Reporting to the sales and marketing manager Job requirements
 • Living in the center of Belgium, making Wallonia and Luxembourg easily accessible.
 • Education and/or background in life science.
 • Full of initiative, reliable, flexible, stress resistant and eager to learn.
 • Strong communication skills and assertive.
 • Good command of the French, Dutch and English language, both orally and in writing.
 • Drivers license.

We offer a challenging job. Lots of freedom to determine your own actions and strategies in your region. Internal and external training for the products, techniques and the commercial profession. Guidance in the field and an extremely experienced team of colleagues. A dynamic environment where changes in the market are quickly converted into opportunities for the business development manager. Obviously a good reward with extras such as a car, laptop and mobile phone.
Are you looking for a new challenge and do you dream of exceeding your objectives, send your reply with CV to marty.denneman@isogen-lifescience.com

Request a quotation

Request a quotation for your selection of laboratory instruments, reagents, kits or consumables. We will get back to you via mail or phone in no more than 24 hours. Promised!

Do you want to know what we do with your data from this form? Then read our privacy statement.

Contact information

+31 30 6880771
support@isogen-lifescience.com

Our office

Veldzigt 2A
3454 PW De Meern

ISOgen office